fbpx

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystaniu plików cookies w ramach funkcjonowania strony foundationstage.pl.

Właścicielem strony Foundationstage.pl jest Joanna Berlik. Kontakt z właścicielem jest możliwy w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na: hello@foundationstage.pl

§1 Definicje

 1. Administrator (właścicielka witryny) – Joanna Berlik, zamieszkała w Opolu.
 2. Witryna – dostępna na platformie WordPress pod adresem https://foundationstage.pl
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści lub zawartości Witryny.
 4. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, tj. komputerze, smartfonie lub tablecie.

§2 Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych a) Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany w §1 pkt. 1. b) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach określonych w §2 pkt 2 i w oparciu o uzyskaną zgodę. c) Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika. d) Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa. e) Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 2. Podanie danych przez Użytkownika a) Podanie swoich danych przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne. b) Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na podanie danych, może to rzutować na brak dostępu do niektórych funkcji bloga.

 3. Gromadzenie danych przez Administratora a) Administrator zbiera dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności. b) Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatności.

 4. Podstawa przetwarzania danych a) Dane przetwarzane są na podstawie RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Uprawnienia Użytkowników a) Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z RODO, w tym m.in.: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies m.in. w celach: zapewnienia prawidłowego działania Witryny, statystyki, dostosowania zawartości do preferencji Użytkownika oraz celach marketingowych.
 2. Użytkownik może konfigurować przeglądarkę, aby blokować pliki cookies.
 3. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

§4 Pozostałe technologie

 1. Administrator stosuje technologie śledzenia, takie jak: widget Facebooka oraz kod śledzenia Google Analytics.
 2. Dane zbierane przez powyższe technologie nie są danymi osobowymi.

§5 Linki do innych stron

 1. Na Witrynie mogą być zamieszczone linki do innych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach.
 2. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej z odwiedzanych stron.

§6 Aktualizacje polityki prywatności

 1. W przypadku zmian w polityce prywatności, zostaną one opublikowane na stronie foundationstage.pl. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez powiadomienie na stronie.